METTE NIELSEN
NYHEDER
COACHING
RÅDGIVNING OG VEJLEDNING
TANKEFELTTERAPI
NETVÆRK
KONTAKT
  NYHEDER

Behandlingsafklaring

Pilotprojektet for sygemeldte borgere på kontanthjælp foregår i samarbejde mellem Jobcenter Horsens, Contra A/S og Horsens Sundhedshus.

Projektets målsætning er at skabe tillid og motivation hos de sygemeldte kontanthjælpsmodtagere og derigennem at få afdækket og initieret deres evne til at handle arbejdsmarkedsorienteret, at mindske afstanden til arbejdsmarkedet og på sigt opnå udslusning i job.

Coaching er en vigtig del i denne proces.

Mine opgaver i projektet er:

  • Visitationssamtaler, hvor der bl.a. tages stilling til hvilken type behandlingsafklaring, den enkelte har brug for.
  • Coachende/motiverende samtaler i forhold til at få det bedre, deltage i andre tilbud i forløbet samt i forhold til at se sig selv på arbejdsmarkedet.
  • At samle trådene sammen med deltageren og evt. andre behandlere eller eksterne aktører.

Hvis du ønsker et lignende projekt startet op i din kommune, så kontakt kan du kontakte mig på mail eller ring til mig på 2297 0162 for yderligere information.