METTE NIELSEN
NYHEDER
COACHING
RÅDGIVNING OG VEJLEDNING
TANKEFELTTERAPI
NETVÆRK
KONTAKT
  NYHEDER

Temadag for sygeplejefagligt personale

Den seneste temadag, jeg har afholdt, var rettet mod sygeplejefaglige vejledere.

Overgangen fra en erfaren og kompetent sygeplejerske til kursist kan være svær, - især når din vejleder er en kollega. Omvendt kan det også være svært at håndtere rollen som vejleder. Idéen til ”Temadag for sygeplejefaglige vejledere” er opstået på baggrund af en konkret problemstilling ved uddannelse af anæstesisygeplejersker, men kan overføres til andre afdelinger med vejlederfunktion samt til ledere.

Som hjælp til at håndtere dette skift i roller i dagligdagen har jeg skabt rammerne for en udviklende og inspirerende dag med redskaber til at tackle udfordringerne som vejleder og vejledt.

Dagen tager udgangspunkt i deltagernes egne problemstillinger, der sendes til mig på forhånd, og veksler mellem oplæg, arbejde i små grupper og debat.

Emnerne er bl.a. værdier, afstemning af forventninger i dagligdagen, anerkendende tilgang, feed-back samt hvordan vi bruger redskaberne i de formulerede udfordringer.

En temadag kan også tage udgangspunkt i ledelse, samarbejde og konflikthåndtering.

Hvis en temadag lyder som noget for din afdeling, så kontakt mig på mail eller ring til mig på 2297 0162 for yderligere information.